എങ്ങിനെ എത്താം

വിമാന മാർഗ്ഗം

  1. കോഴിക്കോട് അന്താരാഷ്ട്ര എയര്‍പോര്‍ട്ട് (128 km ദൂരം)
  2. മംഗലാപുരം ബജ്പെ അന്താരാഷ്ട്ര എയര്‍പോര്‍ട്ട് (149 km)
  3. കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം (25 km)

തീവണ്ടി മാർഗ്ഗം

  1. കണ്ണൂര്‍ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍

ബസ് മാർഗ്ഗം

  1. കണ്ണൂര്‍ ബസ്‌ സ്റ്റാന്റ്