സഹായത്തിനുള്ള നമ്പര്‍

അധികാരി നമ്പറുകള്‍
 പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍  100
 പോലീസ് ഹെല്‍പ് ലൈന്‍  0471-324 3000/4000/5000
 പോലീസ് മെസ്സേജ് കേന്ദ്രം  94 97 900000
 പോലീസ് ഹൈവെ സഹായ നമ്പര്‍  9846 100 100
അഗ്നി ശമന കേന്ദ്രം  101
 ആംബുലന്‍സ്  108
 സ്ത്രീകള്‍കുള്ള സഹായo  1091
 ക്രൈം സ്റ്റോപ്പര്‍  1091
 ഹൈവെ അലേര്‍ട്ട്  9846100100
 റെയില്‍ അലേര്‍ട്ട്  9846200100