Close

പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ഓഫീസ്, ദാരിദ്ര്യനിർമാർജന യൂണിറ്റ്

കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് PIN- 670 002


ഉദ്യോഗപ്പേര് : പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ, ദാരിദ്ര്യനിർമാർജന യൂണിറ്റ്
ഫോണ്‍ : 0497-2700143