Close

കണ്ണൂർ താലൂക്കിലെ മേലെ ചൊവ്വയിൽ അണ്ടർപാസ് നിർമിക്കുന്നതിന് എളയാവൂർ,കണ്ണൂർ വില്ലേജുകളിൽ RFCT LARR Act ,2013 സെക്ഷൻ 11 (1) പ്രകാരം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ച പ്രാഥമിക വിജ്ഞാപനം

കണ്ണൂർ താലൂക്കിലെ മേലെ ചൊവ്വയിൽ അണ്ടർപാസ് നിർമിക്കുന്നതിന് എളയാവൂർ,കണ്ണൂർ വില്ലേജുകളിൽ RFCT LARR Act ,2013 സെക്ഷൻ 11 (1) പ്രകാരം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ച പ്രാഥമിക വിജ്ഞാപനം
തലക്കെട്ട് വിവരണം Start Date End Date ഫയല്‍
കണ്ണൂർ താലൂക്കിലെ മേലെ ചൊവ്വയിൽ അണ്ടർപാസ് നിർമിക്കുന്നതിന് എളയാവൂർ,കണ്ണൂർ വില്ലേജുകളിൽ RFCT LARR Act ,2013 സെക്ഷൻ 11 (1) പ്രകാരം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ച പ്രാഥമിക വിജ്ഞാപനം

കണ്ണൂർ താലൂക്കിലെ മേലെ ചൊവ്വയിൽ അണ്ടർപാസ് നിർമിക്കുന്നതിന് എളയാവൂർ,കണ്ണൂർ വില്ലേജുകളിൽ RFCT LARR Act ,2013 സെക്ഷൻ 11 (1) പ്രകാരം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ച പ്രാഥമിക വിജ്ഞാപനം

29/10/2019 29/02/2020 കാണുക (1 MB)