Close

പയ്യാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത് – കുടിവെള്ള പദ്ധതിക് വേണ്ടി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി

പയ്യാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത് – കുടിവെള്ള പദ്ധതിക് വേണ്ടി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി
തലക്കെട്ട് വിവരണം Start Date End Date ഫയല്‍
പയ്യാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത് – കുടിവെള്ള പദ്ധതിക് വേണ്ടി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി

പയ്യാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത് – കുടിവെള്ള പദ്ധതിക് വേണ്ടി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി

09/08/2018 09/09/2018 കാണുക (656 KB)