Close

List of collectors

List Of Collectors
SL.NO NAME FROM TO
1 N .CHANDRA BHANU 10.1.1957 6.4.1959
2 KB .VARRIER 16.4.1959 2.7.1959
3 VELAYUDHAN NAIR 13.7.1959 1.9.1959
4 K.P ACHUTHAN NAIR 4.9.1959 19.5.1961
5 P.K UMA SHANKER 1.6.1961 4.6.1963
6 V.G CYRIAC 19.6.1963 2.11.1963
7 N.GOPALKRISHNAN 1.1.1964 1.5.1966
8 R.RAMACHANDRAN NAIR 2.5.1966 14.5.1967
9 J.S JESUDASAN 15.5.1967. 9.1.1971
10 V.BALAGANGADHARA MENON 11.1.1971 9.1.1972
11 P.D KURUVILLA 10.1.1972 11.7.1972
12 M.S .K. RAMA SWAMI 12.7.1972 25.4.1973
13 S. VARDACHARY 30.4.1973 19.9.1973
14 K.SRINIVASAN 26.9.1973 15.8.1975
15 N.KUNHI KOYA 15.8.1975 8.7.1977
16 M.VIJAYANUNNI NAMBIAR 8.7.1977 18.2.1979
17 M.A KOSHY 22.2.1979 9.2.1981
18 R.P SING 9.2.1981 19.6.1982
19 M.R VISWANATHAN NAIR 23.6.1982 31.10.1984
20 K.V . NAMBIAR 12.11.1984 20.6.1986
21 S.K. BHATIA 21.6.1986 22.7.1987
22 V.SOMASUDHARAN 22.7.1987 11.4.1988
23 DR.SATYANARAYANANA DASH 11.4.1988 9.5.1990
24 P.KAMALKUTTY 9.5.1990 29.7.1991
25 A.K DUBEY 29.7.1991 5.8.1991
26 K.SETHUMADHAVAN 14.8.1991 14.5.1992
27 M.R RAVIKANTH 14.5.1992 15.6.1994
28 V.S SENTHIL 15.6.1994 16.12.1994
29 P.G TENZING 16.12.1994 10.10.1995
30 DR.W.R.REDDY 10.10.1995 6.9.1996
31 T.K .MANOJ KUMAR 9.9.1996 28.7.1998
32 V .RAMAKRISHNAN 29.7.1998 5.11.1999
33 K.R JYOTHILAL 17.11.1999 8.6.2001
34 DR.VENU.V 12.6.2001 12.6.2002
35 M.ANIRUDHAN 26.6.2002 2.10.2003
36 K.S. SREENIVAS 2.10.2003 31.7.2006
37 ISHITA ROY 31.7.2006 7.3.2009
38 DR.DINESH ARORA 7.3.2009 5.6.2009
39 V.K BALAKRISHNAN 16.6.2009 24.10.2009
40 DR.P.B.SALIM 24.10.2009 20.11.2009
41 V.K BALAKRISHNAN 23.11.2009 4.02.2011
42 ANAND SINGH 19.02.2011 6.01.2012
43 DR. RATHAN U KELKAR 19.03.2012 05.12.2013
44 M.G. RAJAMANICKAM 15.12.2013 14.02.2014
45 P BALA KIRAN 15.02.2014 16.08.2016
46 MIR MOHAMMED ALI 18.08.2016 22.06.2019
47 T.V SUBHASH  24.06.2019 07.09.2021
48 S. CHANDRASEKAR  08.09.2021 18.10.2023
49 ARUN K VIJAYAN 19.10.2023 Present