Close

Sanitation

Sanitation
Sl.No Name of Instrument Available At Phone No
1 ANTI SNAKE VENOM A.K.G.HOSPITAL,KANNUR, VISHACHIKILSA KENDRAM, PAPPINISSERY   0497-2786555
2  HALOGEN TABELETS NOT AVAILABLE  NOT AVAILABLE
3  BRONCHODILATORS NOT AVAILABLE  NOT AVAILABLE
4 VACCINES GOVT HOSPITAL,KANNUR 0497-2731234 
5 CHLORINE TABLET GOVT HOSPITAL,KANNUR 0497-2731234